Samiskkurs del 1

SAAL 1, Innføringskurs i nordsamisk del 1

Lær å snakke samisk!
  • 15 studiepoeng ved bestått muntlig eksamen
  • 150 undervisningstimer, og 150 timer selvstudium
  • Opptakskrav: ingen opptakskrav
  • Muntlig eksamen i samarbeid med Samisk høgskole
Innhold
Samisk innføringsstudium del 1 (SAAL1) er et studium for deg som har lyst til å lære samisk. Studiet er tilpasset nybegynnere og nivået tilsvarende bøkene Davvin 1 og 2. Målet er at du gjennom studiet skal kunne føre enkle samtaler på samisk, lese enkle tekster og få innblikk i samisk kultur.
Undervisningen er bygd rundt en rekke tema slik at man får en naturlig og gradvis fremgang i språkets grammatiske oppbygging. Gjennom dialog, rollespill og spill lærer du å snakke samisk i forskjellige hverdagslige situasjoner som er knyttet til temaene. På denne måten lærer du på en naturlig måte å knytte riktige ord og uttrykk til hverdagslige situasjoner, samtidig som grammatikken inngår både i ord og setninger som brukes i muntlige øvelser.

Se fagplan
Sennagress
Sennagress
Teori i praksis
Teori i praksis
Utearbeid
Utearbeid
Sosialt
Sosialt
Håndarbeid
Håndarbeid
Flaskedukker
Flaskedukker
Kostnader
kr. 400,- i semesteravgift til Samisk høgskole,
kr. 1200,- i kursavgift til Språksenteret.
Mulighet for å søke om stipend fra Sametinget.

Studiestart i Alta
Kurset er samlingsbasert, og vi kan tilby kurs på dagtid, samt kveldstid og helgesamlinger.
Oppstart SAAL 1 dag: Mandag 22. august 2016.
Kurset er samlingsbasert og går både dagtid fra kl. 08:30-15:00, med Alta Samiske Språksenters lokaler som hovedbase.
Oppstart SAAL 1 kveld/helg: 1. september. Kurset vil følge følgende tidspunkter i uke, 35, 36, 41, 43, 46 og 49 i 2016.
Torsdag kl. 17.30- 21.00
Fredag kl. 17.30-21
Lørdag kl. 0830-1500

Kurset forsetter 6. januar 2017.

Påmelding
Søknadsfrist er 1. juni 2016..

Eksamen
Innlevering av mappe og muntlig eksamen. Karakter: bestått eller ikke bestått.
Bestått eksamen gir 15 studiepoeng. Eksamen avholdes i Alta.

Videre studier
Etter å ha gjennomført samisk innføringsstudium del 1, kan du gå videre på samisk innføringsstuduim del 2, som starter i Alta uke 42.
Etter å ha gjennomført SAAL 1 og SAAL 2 kan du begynne på samisk semesteremne ved Samisk høgskole.


Kurset arrangeres og finansieres i samarbeid med:
Samisk Høgskole, UiT Norges Arktiske Universitet, Sametinget og Samisk studieforbund.