Samiskkurs del 2

SAAL2, Innføringskurs i nordsamisk del 2

Lær å snakke samisk!
  • 15 studiepoeng ved bestått muntlig eksamen
  • 150 undervisningstimer, 150 timer selvstudium
  • Opptakskrav: Samisk begynnerkurs del 1 eller tilsvarende
  • Muntlig eksamen i samarbeid med Samisk høgskole
Innhold
Samisk innføringsstudium del 2 (SAAL2) er et studium for deg har ett passivt samisk språk, og ønsker å få ett aktivt talespråk. Studiet er tilpasset nivået tilsvarende bøkene Davvin 3 og 4. Undervisningen er bygd opp rundt en rekke temaer knyttet til samisk tradisjon, slik at man får en naturlig og gradvis fremgang i språkets grammatiske oppbygging. Gjennom dialog, rollespill og spill lærer du å snakke samisk i forskjellige hverdagslige situasjoner som er knyttet til temaene. På denne måten lærer du på en naturlig måte å knytte riktige ord og uttrykk til hverdagslige situasjoner, samtidig som grammatikken inngår både i ord og setninger som brukes i muntlige øvelser.
Undervisningen foregår på samisk, og brukes fra starten av studiet, både som undervisningsspråk, og som språk i arbeidsoppgaver studentene seg imellom.
Se fagplan
Rypejakt
Rypejakt
Sjøfiske
Sjøfiske
Fiske under isen
Fiske under isen
Reinslakt
Reinslakt
Garving
Garving
Juleavslutning
Juleavslutning
Kostnader
Kr. 400,- i semesteravgift til Samisk høyskole,
kr. 1200,- i kursavgift til Språksenteret
Mulighet for å søke om stipend fra Sametinget.

Studiestart i Alta
Mandag 17. oktober 2016.
Kurset er samlingsbasert og går dagtid fra kl. 08:30-15:00, med Alta Samiske Språksenters lokaler som hovedbase.

Se undervisningsplan

Påmelding
Søknadsfrist er 1. juni 2016.

Eksamen
Innlevering av mappe og muntlig eksamen. Karakter: bestått eller ikke bestått. Bestått eksamen gir 15 studiepoeng.
Eksamen holdes i Alta.

Videre studier
Etter å ha gjennomført samisk innføringsstudium 2, er du kvalifisert til å begynne på samisk semesteremne ved Samisk høgskole, som igjen gjør deg kvalifisert til å ta andre fag ved Samisk høgskole som krever samisk språk.

Mer info
post@alttasg.no eller tlf. 971 13 606 / 970m91011.

Samisk Høgskole, UiT Norges Arktiske Universitet, Sametinget og Samisk studieforbund.