Velkommen til Alta samiske språksenter AS
Vårt formål er å fremme, styrke og bevare samisk språk og kultur primært i Alta kommune. Sentralt står sjøsamisk historie og lokale samiske tradisjoner.
Geassedearvvuođat / Sommerhilsen

Geassedearvvuođat

Fargga lea geassi ja min bargit leat váldán luomu. Dán giđa mii leat čáđahan daid prošeavttaid:

 • DKS/Unesco -Álttá sámi kultuvraárbi. Min bargit leat leamášan nuoraidskuvllain ja muitalan Álttá sámi historjja birra. Loga eambbo dan prošeavtta birra min neahttusiiddus.
 • SAAL 2 leat lágidan Fálesnuoris. Golbma studeantta čađahedje ja cevze eksameniid. Ceavzinproseantta lea ain 100 % min SAAL-kurssain.
 • Gielladikšunprošeakta loahpahuvvui miessemanus.

Dát prošeavttat jotket/álget čakčii:

 • SAAL 1 beaive- ja eahketkursa.
 • SAAL 2 beaivekursa.
 • Mánáideahket, doaibmafálaldat mánáide geat hállet sámegiela.
 • Davvin, doaibmafálaldat guovttegielat mánáide
 • Sámi Lávlla, sámi mánáid lávlunjoavku
 • Nuoraiddeaivvadeapmi, doaibmafálaldat nuoraide
 • Vuorasolbmuid deaivvadeapmi, doaibmafálaldat vuoras olbmuide.
 • Sámegiella ja duodji, vejolašvuohta oahppat sámegiela duoji bokte.
 • Báikenamat Fálesnuoris
 • Filbmaprošeakta
 • CD produkšuvdna

Rahpanáiggit geaset:

Giellaguovddáš ii leat rabas áigodagas 13.07-12.08. Jus lea mihkkege, sáddes e-poastta dán čujuhussii: post@alttasg.no

Mii sávvat buohkaide buori geasi.


Dearvvuođat

Ann-Merete Solbakkenis

Beaivválaš jođiheaddjiSommerhilsen fra Språksenteret

Sommeren står for døren, og de ansatte ved Språksenteret har tatt en velfortjent ferie. I løpet av våren har vi avsluttet følgende prosjekter:

 • DKS/Unesco -Altas samiske kulturarv. To av våre ansatte har besøkt 9.klassetrinn ved ungdomsskolene i Alta og forelest om Altas samiske historie. Les mer om prosjektet på vår hjemmeside.
 • SAAL 2 Kvalsund. Vi har arrangert SAAL 2 i Kvalsund. Tre av studentene gikk til eksamen og bestod. Så langt har alle våre studenter på SAAL kursene som vi har arrangert bestått sine eksamener.
 • Språkrøkt, samiskspråklig arena for de som kan litt samisk og ønsker å praktisere språket ble avsluttet i mai.

Følgende prosjekter fortsetter/starter til høsten:

 • SAAL 1 dag- og kveld/helgekurs, nybegynnerkurs i samisk (vi har fortsatt ledige plasser)
 • SAAL 2 dag, samiskkurs for viderekommende (vi har fortsatt ledige plasser)
 • Mánáideahket, aktivitetstilbud til samiskspråklige barn mellom 6-12 år i Alta
 • Davvin, aktivitetstilbud til tospråklige barn mellom 6-12 år i Alta
 • Sámi Lávlla, Språksenterets samiske barnekor
 • Nuoraiddeaivvadeapmi, aktivitetstilsbud for ungdom fra 13-16 år i Alta
 • Seniortreffet, treffpunkt for samiske seniorer i Alta
 • Samisk og duodji, mulighet til å lære seg samisk gjennom duodji
 • Samisk stedsnavn i Kvalsund
 • Filmprosjekt. Barna fra Sámi Lávlla har laget manus til film som forhåpentligvis vil settes i gang til høsten.
 • CD produksjon. Barnakoret vårt er godt i gang med produksjon av CD som vi vil utgi en gang i løpet av 2016.

Åpningstider i sommer:

Språksenteret vil være stengt fra og med onsdag 13. juli til og med 12. august. Om det skulle være noe, så send e-post til post@alttasg.no.

Språksenteret vil med dette benytte anledningen til å ønske brukere, ansatte og samarbeidspartnere en riktig god sommer!


Med vennlig hilsen

Ann-Merete Solbakken

Daglig leder
Lávvostallan/ bruk av lávvu

Barnegruppen Mánáideahket har utarbeidet temaheftet Lávvostallan/ bruk av lávvu. Her finner du temaheftet, som er fri til videre bruk.