Velkommen til Alta samiske språksenter AS
Vårt formål er å fremme, styrke og bevare samisk språk og kultur primært i Alta kommune. Sentralt står sjøsamisk historie og lokale samiske tradisjoner.
Filmproduksjon

Filmprosjekt: En kortfilm laget av barn og unge i Alta

Alta Samisk språksenter har søkt og mottatt midler fra Sametinget til å gjennomføre et prosjekt for og med samiske barn i Alta kommune. Prosjektet er en kortfilm som omhandler møtet mellom tradisjonalitet og modernitet - en fiksjonsfilm der barn selv har vært med på å skape en historie som omhandler gamle samiske fortellertradisjoner om huldra/ulddát og nordlyset som er skremmende, men også hjelpende.

Nå er prosjektleder på plass! Vi er så heldig at vi har fått Christina Hætta med oss på laget. Christina er 32 år, fra Kautokeino og har sitt eget enkeltpersonsforetak, Hætta Productins.

For mer informasjon, kontakt oss: post@alttasg.no eller på telefon 97 11 36 06Prosjekt CD-Produksjon

Sámi Lávlla, barnekoret til Språksenteret,har i løpet de årene koret har eksistert blitt godt kjent i Alta gjennom en rekke opptredener på forskjellige arenaer. Koret ble opprettet i 2013 i forbindelse med åpningen av verdenskonferansen som ble avholdt i Alta. Siden har de øvet jevnt og har hatt en rekke opptredener. Koret har jobbet med samisk sang, joik, musikk, musikal, samisk populær musikk, Sámi Grand Prix og joiketradisjoner.

Álttá Giellaguovddáš / Alta samiske språksenter har ønsket å produsere og utgi en cd-plate med disse barna. Vi har nå mottatt midler til å utgi CD. CD innspillingen er godt i gang og etter planen skal denne utgis til høsten.

Alta samisk språksenter har fått den erfarne samiske artisten Ann-Mari Andersen på kroken som leder for prosjektet. Hun har mange års erfaring med arbeid med barn og unge, hun har bl.a. drevet barnekor i Kautokeino i mange år og har en rekke CD-utgivelser bak seg, samt tre barneplater som hun har produsert.


Álttá Giellaguovddáš / Alta samiske språksenter har mottatt støtte fra Sametinget og Finnmark fylkeskommune for å gjennomføre prosjektet.

For mer informasjon, kontakt oss per epost: post@alttasg.noeller per telefon 97 11 36 06


Geassedearvvuođat / Sommerhilsen

Geassedearvvuođat

Fargga lea geassi ja min bargit leat váldán luomu. Dán giđa mii leat čáđahan daid prošeavttaid:

 • DKS/Unesco -Álttá sámi kultuvraárbi. Min bargit leat leamášan nuoraidskuvllain ja muitalan Álttá sámi historjja birra. Loga eambbo dan prošeavtta birra min neahttusiiddus.
 • SAAL 2 leat lágidan Fálesnuoris. Golbma studeantta čađahedje ja cevze eksameniid. Ceavzinproseantta lea ain 100 % min SAAL-kurssain.
 • Gielladikšunprošeakta loahpahuvvui miessemanus.

Dát prošeavttat jotket/álget čakčii:

 • SAAL 1 beaive- ja eahketkursa.
 • SAAL 2 beaivekursa.
 • Mánáideahket, doaibmafálaldat mánáide geat hállet sámegiela.
 • Davvin, doaibmafálaldat guovttegielat mánáide
 • Sámi Lávlla, sámi mánáid lávlunjoavku
 • Nuoraiddeaivvadeapmi, doaibmafálaldat nuoraide
 • Vuorasolbmuid deaivvadeapmi, doaibmafálaldat vuoras olbmuide.
 • Sámegiella ja duodji, vejolašvuohta oahppat sámegiela duoji bokte.
 • Báikenamat Fálesnuoris
 • Filbmaprošeakta
 • CD produkšuvdna

Rahpanáiggit geaset:

Giellaguovddáš ii leat rabas áigodagas 13.07-12.08. Jus lea mihkkege, sáddes e-poastta dán čujuhussii: post@alttasg.no

Mii sávvat buohkaide buori geasi.


Dearvvuođat

Ann-Merete Solbakkenis

Beaivválaš jođiheaddjiSommerhilsen fra Språksenteret

Sommeren står for døren, og de ansatte ved Språksenteret har tatt en velfortjent ferie. I løpet av våren har vi avsluttet følgende prosjekter:

 • DKS/Unesco -Altas samiske kulturarv. To av våre ansatte har besøkt 9.klassetrinn ved ungdomsskolene i Alta og forelest om Altas samiske historie. Les mer om prosjektet på vår hjemmeside.
 • SAAL 2 Kvalsund. Vi har arrangert SAAL 2 i Kvalsund. Tre av studentene gikk til eksamen og bestod. Så langt har alle våre studenter på SAAL kursene som vi har arrangert bestått sine eksamener.
 • Språkrøkt, samiskspråklig arena for de som kan litt samisk og ønsker å praktisere språket ble avsluttet i mai.

Følgende prosjekter fortsetter/starter til høsten:

 • SAAL 1 dag- og kveld/helgekurs, nybegynnerkurs i samisk (vi har fortsatt ledige plasser)
 • SAAL 2 dag, samiskkurs for viderekommende (vi har fortsatt ledige plasser)
 • Mánáideahket, aktivitetstilbud til samiskspråklige barn mellom 6-12 år i Alta
 • Davvin, aktivitetstilbud til tospråklige barn mellom 6-12 år i Alta
 • Sámi Lávlla, Språksenterets samiske barnekor
 • Nuoraiddeaivvadeapmi, aktivitetstilsbud for ungdom fra 13-16 år i Alta
 • Seniortreffet, treffpunkt for samiske seniorer i Alta
 • Samisk og duodji, mulighet til å lære seg samisk gjennom duodji
 • Samisk stedsnavn i Kvalsund
 • Filmprosjekt. Barna fra Sámi Lávlla har laget manus til film som forhåpentligvis vil settes i gang til høsten.
 • CD produksjon. Barnakoret vårt er godt i gang med produksjon av CD som vi vil utgi en gang i løpet av 2016.

Åpningstider i sommer:

Språksenteret vil være stengt fra og med onsdag 13. juli til og med 12. august. Om det skulle være noe, så send e-post til post@alttasg.no.

Språksenteret vil med dette benytte anledningen til å ønske brukere, ansatte og samarbeidspartnere en riktig god sommer!


Med vennlig hilsen

Ann-Merete Solbakken

Daglig leder

Generalforsamling 25. mai 2016

Den 25. mai 2016 ble det avholdt generalforsamling i Álttá Sámi Giellaguovddáš AS. Tilstede var Berit Anna Gaup og Kristin Jensen med fullmakter fra henholdsvis Álttá Sámiid Searvi og Alta kommune.

Generalforsamlingen valgte nye styre- og varamedlemmer. Følgende styremedlemmer var på valg

 • John Harald Skum Vara: Tore Bongo
 • Trine Noodt Vara: Ronny Berg
 • Berit Anna Gaup Vara: Marit Inga S. Pettersen

Følgende styre- og varamedlemmer ble enstemmig valgt av generalforsamlingen :

 • John Harald Skum Vara: Ikke valgt
 • Kristin Jensen Vara: Øystein Sedolf Pedersen
 • Marit Inga S. Pettersen Vara: Hjørdis Øvregård

I tillegg valgte generalforsamlingen å erstatte Rita Heitmann med Tore Bongo for resten av Heitmanns styreperiode. Berit Anna Gaup ble valgt som Bongos vara.

John Harald Skum ble valgt som styrets leder, og Kristin Jensen som styrets nestleder.

Styret i Álttá Sámi Giellaguovddáš består av følgende medlemmer:

 • John Harald Skum, styreleder
 • Kristin Jensen, nestleder
 • Marit Inga S. Pettersen
 • Tore Bongo
 • Werner Daniloff
Álttá Sámi Giellaguovddáš ønsker å takke Trine Noodt, Berit Anna Gaup, Rita Heitmann, Antti Aslak O. Lantto og Ronny Berg for innsatsen i styret. Samtidig ønsker vi Kristin Jensen, Marit Inga S. Pettersen, Øystein Sedolf Pedersen, Hjørdis Øvregård og Berit Anna Gaup velkommen som styre- og varamedlemmer. Gratulasjoner sendes også til John Harald Skum som fortsetter som styreleder.


Ann-Merete Solbakken, daglig leder
Lávvostallan/ bruk av lávvu

Barnegruppen Mánáideahket har utarbeidet temaheftet Lávvostallan/ bruk av lávvu. Her finner du temaheftet, som er fri til videre bruk.


Språklige hjelpemidler
Vi har valgt å samle lenker til ordbøker og andre samiske språklig verktøy under her.

Kommer snart..
Sjøsamiske dialekter i Altajorden
Her kan du laste opp heftet om sjøsamiske dialekter i Altafjorden, utarbeidet og skrevet av Marit Breie Henriksen.
Koftekurs
Ønsker du å delta på koftekurs, kontakt oss, så ordner vi en plass til deg. Neste kurs starter i slutten av september. Arrangør er Alta sameforening
Språksenteret er nå ute i alle 9. klassene i Alta , via Den kulturelle skolesekken, med prosjektet "Altas samiske kulturarv". Prosjektet gjennomføres med støtte fra UNESCO og Finnmark fylkeskommune.
Aktivitetsplan høsten 2016
Uke 34
SAAL 1
Uke 35
SAAL 1
Uke 36
SAAL 1
Uke 38
SAAL 1
Uke 39
SAAL 1
Uke 41
SAAL 1
Uke 43
SAAL 2
Uke 44
SAAL 2
Uke 45
SAAL 2
Uke 47
SAAL 2
Uke 48
SAAL 2
Uke 49
SAAL 2