Samiskkurs del 1

SAAL 1, Innføringskurs i nordsamisk del 1

Lær å snakke samisk!
  • 15 studiepoeng ved bestått muntlig eksamen
  • 150 undervisningstimer, og 150 timer selvstudium
  • Muntlig eksamen i samarbeid med Samisk høgskole
Innhold
Samisk innføringsstudium del 1 (SAAL1) er et studium for deg som har lyst til å lære samisk. Studiet er tilpasset nybegynnere og nivået tilsvarende bøkene Davvin 1 og 2. Målet er at du gjennom studiet skal kunne føre enkle samtaler på samisk, lese enkle tekster og få innblikk i samisk kultur.
Undervisningen er bygd rundt en rekke tema slik at man får en naturlig og gradvis fremgang i språkets grammatiske oppbygging. Gjennom dialog, rollespill og spill lærer du å snakke samisk i forskjellige hverdagslige situasjoner som er knyttet til temaene. På denne måten lærer du på en naturlig måte å knytte riktige ord og uttrykk til hverdagslige situasjoner, samtidig som grammatikken inngår både i ord og setninger som brukes i muntlige øvelser.

Se fagplan
Sennagress
Sennagress
Teori i praksis
Teori i praksis
Utearbeid
Utearbeid
Sosialt
Sosialt
Håndarbeid
Håndarbeid
Flaskedukker
Flaskedukker
Kostnader
kr. 400,- i semesteravgift til Samisk høgskole,
kr. 1200,- i kursavgift til Språksenteret.
Mulighet for å søke om stipend fra Sametinget.

Mulighet til å studere samisk i Alta
Álttá sámi giellaguovddáš arrangerer årlig nybegynnerkurs i samisk. Kurset er samlingsbaserte og gjennomføres på dagtid, men enkelte år tilbys kurset også på kveldstid. Ved bestått eksamen vil du få 15 studiepoeng per kurs.

Eksamen
Innlevering av mappe og muntlig eksamen. Karakter: bestått eller ikke bestått. Eksamen avholdes i Alta.

Videre studier
Etter å ha gjennomført samisk innføringsstudium del 1, kan du gå videre på samisk innføringsstuduim del 2. Etter å ha gjennomført SAAL 1 og SAAL 2 kan du studere samisk semesteremne ved Samisk høgskole.


Kurset arrangeres og finansieres i samarbeid med:
Samisk Høgskole, UiT Norges Arktiske Universitet, Sametinget og Samisk studieforbund.