Samiskkurs del 2

SAAL2, Innføringskurs i nordsamisk del 2

Lær å snakke samisk!
  • 15 studiepoeng ved bestått muntlig eksamen
  • 150 undervisningstimer, 150 timer selvstudium
  • Opptakskrav: Samisk begynnerkurs del 1 eller tilsvarende
  • Muntlig eksamen i samarbeid med Samisk høgskole
Innhold
Samisk innføringsstudium del 2 (SAAL2) er et studium for deg har ett passivt samisk språk, og ønsker å få ett aktivt talespråk. Studiet er tilpasset nivået tilsvarende bøkene Davvin 3 og 4. Undervisningen er bygd opp rundt en rekke temaer knyttet til samisk tradisjon, slik at man får en naturlig og gradvis fremgang i språkets grammatiske oppbygging. Gjennom dialog, rollespill og spill lærer du å snakke samisk i forskjellige hverdagslige situasjoner som er knyttet til temaene. På denne måten lærer du på en naturlig måte å knytte riktige ord og uttrykk til hverdagslige situasjoner, samtidig som grammatikken inngår både i ord og setninger som brukes i muntlige øvelser.
Undervisningen foregår på samisk, og brukes fra starten av studiet, både som undervisningsspråk, og som språk i arbeidsoppgaver studentene seg imellom.
Se fagplan
Rypejakt
Rypejakt
Sjøfiske
Sjøfiske
Fiske under isen
Fiske under isen
Reinslakt
Reinslakt
Garving
Garving
Juleavslutning
Juleavslutning
Kostnader
Kr. 400,- i semesteravgift til Samisk høyskole,
kr. 1200,- i kursavgift til Språksenteret
Mulighet for å søke om stipend fra Sametinget.

Studiestart i Alta
Kurset arrangeres årlig av Álttá sámi giellaguovddáš. Kurset er samlingsbasert og går dagtid fra kl. 08:30-15:00 med Alta Samiske Språksenters lokaler som hovedbase. Enkelte år arrangerer vi også kurset på kveldstid. Ta kontakt med oss for mer informasjon

Se undervisningsplan


Eksamen
Innlevering av mappe og muntlig eksamen. Karakter: bestått eller ikke bestått. Bestått eksamen gir 15 studiepoeng.
Eksamen holdes i Alta.

Videre studier
Etter å ha gjennomført samisk innføringsstudium 2, er du kvalifisert til å begynne på samisk semesteremne ved Samisk høgskole, som igjen gjør deg kvalifisert til å ta andre fag ved Samisk høgskole som krever samisk språk.

Mer info
post@alttasg.no eller tlf. 971 13 606 / 970m91011.

Samisk Høgskole, UiT Norges Arktiske Universitet, Sametinget og Samisk studieforbund.