Seniortreff

Når: Annen hver onsdag fra kl. 11-15.
For hvem: Samiske seniorer i Alta og omegn
Hvor: Vertshuset
Prosjektleder og kontaktperson: Brita Julianne Skum. Tlf: 97091011

Litt om Seniortreffet
Seniortreffet er ment å være et samlingspunkt for samiske seniorer i Alta og omegn. Prosjektet har blant annet som mål å styrke og fremme språk- og kulturforståelsen, samtidig som seniorene bygger sin egen identitet, relasjoner og fellesskap. Tema og program for treffene vil variere, og kan tilrettelegges ut fra deltakernes ønsker og behov.

Álttá Sámi Giellaguovddáš har satt opp følgende plan for våren 2016
13. April: Vertshuset
27. April: Isfiske
11. Mai: Vertshuset
25. Mai: Vertshuset
8. Juni: Vertshuset

Gruppa har en egen side på Facebook. Sjekk Alta samiske seniorer / Áltta sámi dološ searat!

Velkommen skal dere være/ Bures boahtin!

Prosjektet begynte i april 2015 og avsluttes desember 2016.

Våre samarbeidspartner