Velkommen til Alta samiske språksenter AS
Vårt formål er å fremme, styrke og bevare samisk språk og kultur primært i Alta kommune. Sentralt står sjøsamisk historie og lokale samiske tradisjoner.
Tittel
Lávvostallan/ bruk av lávvu

Barnegruppen Mánáideahket har utarbeidet temaheftet Lávvostallan/ bruk av lávvu. Her finner du temaheftet, som er fri til videre bruk.