Ansatte

Solbakken, Ann-Merete:

Daglig leder
post@alttasg.no
Tlf. 97 11 36 06

Kristensen, Lisa Romsdal:
Pedagogisk ansvarlig SAAL nybegynnerkurs i nordsamisk
Lisa.J.Romsdal.Kristensen@ffk.no
Tlf. 416 44 121

Brita Julianne Skum

Praktisk lærer: SAAL 1 og 2
Prosjektleder: Samisk seniortreff og Altas samiske kulturarv.
brita@alttasg.no
Tlf: 97 09 10 11

Andersen, Ann-Mari:

Prosjektleder: Sámi lávlla
altasamistars@gmail.com
tlf. 9777 3776


Turi, Ina Marita

Prosjektleder: Mánáideahket
imturi@hotmail.com
tlf. 954 85 036


Hagerupsen, Ina Margrethe

Prosjektmedarbeider Mánáideahket

Gaup, Berit Anna

Prosjektmedarbeider: Samisk seniortreff

banngaup@live.no


Ann-Merete Solbakken
Ann-Merete Solbakken
Brita Julianne Skum
Brita Julianne Skum
Lisa Romsdal Kristensen
Lisa Romsdal Kristensen
Ann Mari Andersen
Ann Mari Andersen
Ina Marita Turi
Ina Marita Turi
Ina Margrethe Hagerupsen
Ina Margrethe Hagerupsen