Altasamisk

Alta samiske språksenter har, som et ledd i synliggjøring og revitalisering av områdets sjøsamiske historie, over to prosjektperioder, samlet inn samiske dialektord i og rundt Alta.

Målsettingen var å utarbeide ordliste med sjøsamiske dialektord fra området. Prosjektene har resulterte i ordlistene du finner her under. De fleste ordene har små forskjeller i forhold til bokmålsordet, mens andre ord var helt andre. Det forekommer også små variasjoner fra informant til informant, og vi har valgt å ta med alle former som ble oppgitt.

Dialektordene er samlet inn blant annet i Lille Lerresfjord, Stjernøya, Rafsbotn, Bårdfjord i Hammerfest kommune og Rastaby i Kvalsund kommune.

Ordliste 1

Ordliste 2


Prosjektet ble finansiert av Sametinget