Meer

Landsering av heftet på Alta bibliotek
Landsering av heftet på Alta bibliotek

Álttá Sámi Giellaguovddáš AS har utarbeidet et hefte om Mea- havets merkesteiner, som vi landserte under Alta Samisk Festival i februar 2014.

Heftet er både på norsk og samisk, med fortellinger, bilder og illustrasjoner, samlet inn av prosjektleder Tore Forsberg. Heftet koster kr. 100,- og kan bestilles her:


Ei mea brukes gjerne om et bestemt sted på sjøen, det kan være en fiskeplass ei grunne eller annet. For å finne fram til nettopp dette stedet, må man ha to gode siktelinjer eller peilinger å kombinere. Disse linjene bør være mest mulig vinkelrett på hverandre for å få en mest mulig nøyaktig posisjon.
Når man tok ut meer, var det vanlig å ta utgangspunkt i kjente og markante forma sjoner i naturen eller bygninger. Eksempel på dette, er holmer og skjær, fjell, seidaer, hjemplassen, hus, kirketårn med mer.
Ei mee, kan også være ei linje vi går etter, ei så kalt medlinje. Ei linje du sikter deg mot eller går i retning av, er ei rettvendt mea. Når man rodde, hadde man gjerne ei medlinje man rodde i fra, for å holde riktig kurs, uten å måtte snu seg så ofte. Ei slik mea kaller vi gjerne ei attfram eller omvendt mea. Høvedsmannen kunne ha mange meer, og det vanlige var å huske alle. Det var ikke uvanlig å huske opp til 200 meder!Det sier seg selv, at dette krevde enorm lokal kunnskap, og at man hadde navn på hvert eneste nes og hver eneste knaus. Mange av disse navnene er i dag gått tapt.Prosjektet og utgivelsen er finansiert av Sametinget