Prošeavttat

Álttá Sámi Giellaguovddáš AS bargá iešguđetlágan prošeavttaiguin. Gurut ravddas oainnát makkár prošeavttat leat doaimmas dal. Deaddil liŋkkaid, de oaddut eanet dieđuid.

.